COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Links

Her kan du finde yderligere information.

Hjælpemiddelbasen Socialstyrelsens database med 60.000 produkter og 1000 forhandlere.

Forhandlere

Nedenstående forhandlere har et bredt udvalg af hjælpemidler, som du kan leje. Du kan finde flere forhandlere i Hjælpemiddelbasen.

Butik KIK leje af hjælpemidler
LivetSomSenior leje af hjælpemidler
Seniorland leje af hjælpemidler
SeniorShop leje af hjælpemidler

Syns- og læsevanskeligheder

NOTA Nationalbiblioteket for borgere med læsevanskeligheder.
Hovedstadens Ordblindeskole for ordblinde og læsesvage unge og voksne
Institut for Blinde og Svagsynede rådgivning, udredning, rehabilitering, beskyttet beskæftigelse og undervisning til borgere med nedsat syn og blindhed.
Center for Specialundervisning for Voksne test af tekniske hjælpemidler, specialundervisning og vejledning til voksne med vanskelligheder med tale, hørelse, syn og kognition.

 

Organisationer

Danske Handicaporganisationer paraplyorganisation for 33 organisationer, der dækker alle typer handicap.
Ældresagen bl.a. rådgivning og information.

 

Ansøgning

Borger.dk vejledning i ansøgningsmuligheder.
Borgercenter Handicap for borgere under 65 år i Københavns Kommune.
kk.dk – ansøgning vejledning i ansøgning for borgere der er fyldt 65-årige.

Lovgrundlag

Socialstyrelsen Lovgivning og kommunernes forpligtelser.
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Det ansvarlige ministerium.

Afgørelser og klagemuligheder

Ankestyrelsens principafgørelser
DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet) rådgivning i enkeltsager, information. Database om konkrete sager og afgørelser.
Borgerrådgiveren modtager henvendelser fra borgere, der er utilfredse med Københavns Kommunes behandling af deres sag. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger.