COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Dine muligheder og lovgrundlaget

Dine muligheder for at få afhjulpet din funktionsnedsættelse afhænger blandt andet af, om dit behov er varigt eller midlertidigt.

Midlertidigt behov

Du får eller låner hjælpemidlet fra hospitalet eller lægen, hvis dit behov er midlertidigt, fx under ventetid på behandling.  Det samme gælder, hvis du skal bruge hjælpemidlet som redskab til behandling eller genoptræning.

Varigt behov

Er dit behov varigt og væsentligt, er det Københavns Kommune, som du får eller låner dit hjælpemiddel af.  Det er også der, du kan få bevilget forbrugsgoder eller boligindretning. Lovgrundlaget er servicelovens §§ 112, 113 og 116. Du kan søge på Københavns Kommunes hjemmeside.

Høreapparater er som en undtagelse Region Hovedstadens ansvar

Eget køb eller leje

Du kan også selv købe eller leje hjælpemidler. Se fx forhandlere i vores linksamling

Lovgrundlag  og afgørelser

Se det aktuelle lovgrundlag og kommunens forpligtelser hos Socialstyrelsen 
Se principafgørelser hos Ankestyrelsen eller DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet)

Ordliste